Επιχειρηματικό Πλάνο Σε Δωμάτια Απόδρασης- Ανάλυση του Κλάδου

escape room rhodes analysis

Επιχειρηματικό Πλάνο σε Δωμάτια Απόδρασης και Ανάλυση του Κλάδου

 

 

Κάθε είδους επιχείρηση δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο και η επιτυχία της εξαρτάται, όχι μόνο από την ίδια αλλά και από τους υπόλοιπους παίκτες του κλάδου. Όλα στη ζωή είναι σχετικά. Το αν είσαι ψηλός, εξαρτάται. Εξαρτάται με ποιόν συγκρίνεσαι.

Η ανάλυση του κλάδου στον οποίο σκοπεύουμε να εισέλθουμε αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία της επιχείρησης.

Η ανάλυση του κλάδου, ως κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού οποιουδήποτε οργανισμού, πραγματοποιείται πριν εισέλθουμε στον κλάδο,  προκειμένου να αναλυθεί η ελκυστικότητα του κλάδου και να απαντηθεί το ερώτημα ” Αξίζει να μπω στον κλάδο?”. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και μετέπειτα ανάλυση του κλάδου, προκειμένου να προσδιοριστεί η επίδοσή μας έναντι του ανταγωνισμού/συναγωνισμού.

Είναι πολύ σημαντικό, συνεπώς, να ορίσουμε τον κλάδο μας και στη συνέχεια να τον αναλύσουμε διεξοδικά. Προκύπτει, λοιπόν το ερώτημα, ποιος είναι ο κλάδος μας?

Στη δικιά μας περίπτωση, κλάδος ορίζεται το σύνολο των επιχειρήσεων δωματίων απόδρασης, που δραστηριοποιούνται στο νησί της Ρόδου, προσφέροντας στιγμές ψυχαγωγίας στους πελάτες τους.

Έχοντας ορίσει τον κλάδο, θα αναλύσουμε την ελκυστικότητά του μέσω του μοντέλου των 5 Δυνάμεων του Porter. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε πως η ανάλυση γίνεται πριν εισέλθουμε στον κλάδο, συνεπώς κάποια στοιχεία είναι βασισμένα σε μελλοντικές προβλέψεις, που ενέχουν υψηλό ποσοστό σφάλματος.

Πριν τον εξετάσουμε, λοιπόν, ας αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά του κλάδου των δωματίων απόδρασης σε γενικό επίπεδο, δίχως να λαμβάνουμε υπόψιν τη γεωγραφική τοποθεσία- σε άλλον κλάδο ανήκουν τα δωμάτια απόδρασης στη Αθήνα και σε άλλον, τα δωμάτια απόδρασης στη Ρόδο, καθώς υπάρχει μεγάλη διαφορά στο πλήθος τους.

 

Βασικά Πλεονεκτήματα Του Κλάδου Των Δωματίων Απόδρασης

Τα βασικά πλεονεκτήματα του κλάδου των δωματίων απόδρασης, συνοψίζονται ως εξής:

 

 • Δεν απαιτείται υψηλό κόστος επένδυσης, προκειμένου να εισέλθει κάποιος στον κλάδο. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το πού δραστηριοποιείται η επιχείρηση, καθώς άλλος ο ανταγωνισμός στην Αθήνα και άλλος στη Ρόδο. Εξαρτάται φυσικά και από τον αριθμό των δωματίων που σκέφτεται κάποιος να προσφέρει. Μία μέση επένδυση ύψους τουλάχιστον 20.000 ευρώ θα απαιτηθεί.

 

 • Χαμηλά μεταβλητά κόστη, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του κλάδου. Για  παράδειγμα, μία καφετέρια που προσφέρει καφέ, αγοράζει τον καφέ ( μεταβλητό κόστος) και τον μεταπουλάει, δημιουργώντας υπεραξία. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στα παιχνίδια απόδρασης. Μπαίνει η ομάδα, παίζει και όταν τελειώσει ο χρόνος, βγαίνει από το θεματικό δωμάτιο. Ο game master, ξανά φτιάχνει το δωμάτιο, για να παίξει η επόμενη ομάδα, χωρίς κανένα μεταβλητό κόστος- εξαιρείται  το ρεύμα και οι ζημιές!-  και εισέρχεται η επόμενη ομάδα.

 

 • Δεν είναι ανταγωνιστική αγορά, εκτός από την περίπτωση που η πυκνότητα των δωματίων απόδρασης είναι πολύ υψηλή έναντι του πληθυσμού. Αυτό το στοιχείο, είναι θετικό από την άποψη οτι για να υπάρχει υψηλός αριθμός δωματίων, υπάρχει και η αντίστοιχη αγορά, αλλά αρνητικό υπό την άποψη οτι καλείσαι να διαφοροποιηθείς από τους υπόλοιπους και να μην χαθείς ανάμεσά τους. Παράλληλα είναι σημαντικό τα παιδιά να παίζουν συνέχεια δωμάτια απόδρασης, προκειμένου να  μεγαλώσει η αγορά  των ανθρώπων που παίζουν escape rooms στη Ρόδο.  Οι επιχειρήσεις ζωντανών δωματίων απόδρασης στη Ρόδο, δεν είμαστε ανταγωνιστές, αλλά συναγωνιστές.

 

 • Δεν υπάρχουν υψηλά εμπόδια εισόδου στην αγορά. Αν θέλει κάποιος να επενδύσει στα θεματικά δωμάτια απόδρασης, μπορεί να το κάνει εύκολα, καθώς δεν αποτελεί κλειστό επάγγελμα στην Ελλάδα.

 

 • Δεν ενέχει υψηλά εμπόδια εξόδου από την αγορά. Όταν νιώσεις οτι ήρθε η στιγμή να βγεις από τον κλάδο, μπορείς πολύ εύκολα να το κάνεις, δίχως χρηματοοικονομικές ζημιές.

 

 • Χαμηλή ανάμειξη του κράτους και γραφειοκρατία.  Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο του κλάδου είναι το γεγονός οτι οι κρατικοί φορείς στην Ελλάδα, δεν έχουν ένα ξεκάθαρο πλάνο για τον κλάδο μας και δεν χρειάζονται πολλά χαρτιά σύστασης και αδειοδότησης της επιχείρησης.

 

 • Η ενασχόληση με τον κλάδο των παιχνιδιών μυστηρίου σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι μία ευχάριστη δραστηριότητα. Είναι κάτι διαφορετικό και αποτελεί μία επαγγελματική διέξοδο, πέρα από τα συνηθισμένα.

 

 • Αποτελεί έναν αποτελεσματικότατο τρόπο αύξησης των κοινωνικών μας δεξιοτήτων και της συναισθηματικής μας νοημοσύνης, καθώς μας δίνεται η ευκαιρία να εξετάσουμε τις κοινωνικές δυναμικές σε μία ομάδα, κάτω από δύσκολες συνθήκες.

 

 

Βασικά Μειονεκτήματα Του Κλάδου Των Δωματίων Απόδρασης

 

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά μειονεκτήματα του κλάδου των θεματικών παιχνιδιών απόδρασης στην Ελλάδα:

 

 • Πολύς κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι τα ζωντανά δωμάτια απόδρασης – escape rooms, συνεπώς η αγορά μπορεί να είναι μειωμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πρώτος παίκτης που εισέρχεται στον κλάδο αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρίσκο σε σχέση με τους υπόλοιπους που θα εισέλθουν. Από την άλλη μεριά, το μεγαλύτερο ρίσκο αν αποδώσει, μπορεί να τον κάνει ηγέτη και σημείο αναφοράς της αγοράς, δίνοντάς του ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο δεύτερος παίκτης αξιοποιεί το στρατηγικό ” πλεονέκτημα του δεύτερου”, καθώς μπορεί να θέσει σημείο αναφοράς- σε πολλά επίπεδα, κάτι που ο πρώτος εξ’ ορισμού, δεν δύναται να κάνει. 

 

 •  Πεπερασμένη αγορά και ζήτηση για παιχνίδια απόδρασης. Η παροχή υπηρεσιών του κλάδου μας δεν είναι επαναλήψιμη, μειώνοντας δραστικά τη ζήτηση για τις υπηρεσίας μας και αποτελώντας την σημαντικότερη αδυναμία του κλάδου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι όταν μία ομάδα παίζει ένα δωμάτιο απόδρασης, όπως το Paranormal, το Conjuring ή το Hostel, είτε βγει είτε όχι, δύσκολα θα το ξανά επισκεφτεί, γιατί το έχει ήδη ζήσει- φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, με ομάδες να παίζουν το Conjuring 5 φορές!!-.  Άρα οι υπηρεσίες μας είναι μίας ” χρήσης” και στόχος κάθε επιχείρησης του κλάδου μας, είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προκειμένου η κάθε ομάδα να μένει ικανοποιημένη και να επισκέπτεται και τα υπόλοιπα δωμάτια απόδρασης που διαθέτουμε.Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε επίσης, έμμεσα να δούμε πόσο ικανοποιημένες έμειναν οι ομάδες. Πώς?Αν οι ομάδες επισκέπτονται ένα δωμάτιο απόδρασής μας και δεν έρχονται στα υπόλοιπα, αυτό πρέπει να μας  χτυπήσει το καμπανάκι. Ίσως κάτι δεν κάνουμε καλά…Αν από την άλλη, η πλειοψηφία των ομάδων παίζει όλα τα δωμάτια απόδρασής μας, τότε κάτι κάνουμε καλά. Σε αυτό που κάνουμε καλά, πρέπει να επενδύσουμε και να προσφέρουμε παιχνίδια απόδρασης στη Ρόδο καλύτερα από τα προηγούμενά μας. Αυτό είχαμε στο μυαλό μας, όταν φτιάξαμε το τρομακτικό δωμάτιο απόδρασης Paranormal, που αποτελεί το τελευταίο δωμάτιο που φτιάξαμε. Είδαμε μέσα από τα Magic Forest, Conjuring &  Hostel, τι άρεσε στα παιδιά, τι δεν άρεσε, και αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τη σύλληψη και υλοποίηση αυτού του δωματίου, αλλά και των επόμενων που έρχονται!

 

 • Οι πελάτες δεν είναι ελαστικοί, ως προς την τιμή. 

 

 • Υψηλή διακύμανση στις πωλήσεις. Χαρακτηριστικό του κλάδου είναι πως υπάρχουν κάποιοι μήνες με υψηλή ζήτηση και άλλοι μήνες με πολύ χαμηλή ζήτηση για τις υπηρεσίες μας. Αυτό γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, θέτοντας χρονικό ορίζοντα τις εβδομάδες, όπου μπορεί τη μία εβδομάδα να είχες πολλές κρατήσεις και την επόμενη ελάχιστες.Αυτό το χαρακτηριστικό έχει δύο πτυχές. Την οικονομική και την ψυχολογική. Από οικονομικής μεριάς, όταν δεν υπάρχουν κρατήσεις, δεν έχουμε έσοδα, αλλά έχουμε πάγια έξοδα και πρέπει να είμαστε σωστοί στις υποχρεώσεις μας. Όταν πάμε λοιπόν καλά, είναι σημαντικό να αποταμιεύουμε για τις μελλοντικές κινήσεις αλλά και για το κενό των εσόδων τη χαμηλή περίοδο. Από ψυχολογικής μεριάς, αυτή η εναλλαγή και η διακύμανση των πωλήσεων μπορεί να είναι δύσκολο να χειραγωγηθεί. Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλουμε, αγχωνόμαστε και παίρνουμε συχνά λάθος αποφάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν αγχωνόμαστε, κλείνει το prefrontal cortex του εγκεφάλου μας, μπαίνουμε σε fight/flight/freeze mode και εν τέλει οι αποφάσεις που  λαμβάνουμε δεν είναι λογικές, αλλά μάλλον βιαστικές και επιρρεπείς.

 

Στο παρόν άρθρο αναλύθηκε ο κλάδος των δωματίων απόδρασης στην Ελλάδα, εξετάζοντας συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κλάδου. Στο επόμενο άρθρο, θα εξετάσουμε πως υπολογίζουμε τα μερίδια αγοράς- fair market share & wealth market share- που έχει η κάθε επιχείρηση στον κλάδο, βλέποντας ένα υποθετικό παράδειγμα. Επίσης θα αναλύσουμε τον κλάδο των δωματίων απόδρασης στη Ρόδο μέσα από το μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter.

2 thoughts on “Επιχειρηματικό Πλάνο Σε Δωμάτια Απόδρασης- Ανάλυση του Κλάδου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.